Chinees

Mandarijn wordt in de volksmond ‘Chinees’ genoemd en is de verzamelnaam van alle Mandarijnse taalvariëteiten. Het Mandarijn Chinees is de officiële taal van het vasteland van China, Singapore en Taiwan. De cursus geeft een introductie op de Chinese grammatica, zinsbouw en de opbouw van de Chinese tekens. U leert er ook enkele zinnen te spreken.

Op dit moment zijn er in deze categorie geen cursussen meer waarop u nu kunt inschrijven. Wij nodigen u uit om in te schrijven op onze nieuwsbrief waarmee wij u informeren over het moment waarop u hier weer cursussen kunt aantreffen.