Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: MEMA212

Cursus Nieuw licht op evolutie

Cursus Nieuw licht op evolutie
Cursuscode: MEMA212

Waarom lukt het maar niet om onze menselijke waarden in overeenstemming te krijgen met de darwinistische visie op evolutie? We kunnen niet om de harde wetenschappelijke resultaten heen, maar het blijft wringen. Is alle leven werkelijk door toeval ontstaan?
Hebben 'schoonheid', 'verantwoordelijkheid', 'religie', 'vrijheid' wel bestaansrecht binnen de darwinistische denkkaders? Welke boodschap geven we (jonge) mensen mee als we hen deze denkkaders bijbrengen?

Vanuit die kloof tussen wetenschappelijk denken enerzijds en menselijk beleven anderzijds zal opnieuw naar evolutionaire mechanismen gekeken worden. Dan blijkt dat het oude DNA-denken veel te simplistisch was om het leven, de evolutie en onze menselijke verschijning te kunnen verklaren.
De kloof is in werkelijkheid geen kloof, maar een rijk gelaagd landschap!

Mede dankzij nieuwe wetenschappelijke inzichten kunnen menselijke waarden en heldere logica weer samen door één deur.

De cursus is één geheel en omvat vier avonden:

1. Darwinisme en neodarwinisme
2. Evolutionaire dynamiek
3. Vier evolutionaire dimensies
4. Levende logica

Prijs is incl. koffie/thee

Dinsdag 20 september 2022
4 lessen van 2 uur aanvangstijd 19:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 72,00
Dhr. W. (Willem) de Vletter
19:30 - 21:30
Locatie: Bibliotheek Hoogeveen cursus ma/di (klik hier voor de adresgegevens)
W. (Willem) de Vletter
W. (Willem) de Vletter
Veertig jaar werkte ik als leerkracht, waarvan de laatste twintig jaar als biologiedocent in de bovenbouw havo en vwo in Groningen. Naast begrip, was er bij mij vooral verbazing en ontzag voor de biologica. Vragen over het ‘waardoor’ en het ‘hoe’ leverden verrassende antwoorden op. De zoektocht heeft geleid tot de uitgave van twee boekjes: één over orgaanstelsels en één over Evolutie. De cursus gaat over dit laatste onderwerp.