Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: KUNS113

Kunstvoorstelling Helmantel en zijn tijdgenoten

Kunstvoorstelling Helmantel en zijn tijdgenoten
Cursuscode: KUNS113

(i.s.m. Bibliotheek Hoogeveen)

Menig amateur heeft de penselen stuk geschilderd op stillevens. Meestal gedefinieerd als een samengeraapt zootje voorwerpen, die nutteloos bij elkaar lijken te staan. Het is het meest beproefde en verguisde onderwerp in de schilderkunst. Op academies is in de eerste jaren het stilleven een hoofdvak. Saaier kan niet, vindt menige jonge academiestudent. 'Echt' schilderen heb je onder de knie als je een groepje voorwerpen volmaakt naar de werkelijkheid kunt schilderen. Die mening was Karel van Mander (1548-1606) toegedaan. Hij stelde dat het weergeven van stillevens onontbeerlijk was om later 'meester-schilder' te worden. Gerard de Lairesse (1640-1711) beweerde daarentegen, dat degenen die zich toelegden op het stilleven schilderen, weinig in hun mars hadden.

Toch zijn er schilders, die het schilderen van stillevens als hoofdvak gekozen hebben. Morandi is er een van. Hier in Nederland geeft Henk Helmantel de toon aan. Hij heeft inmiddels vele navolgers, die zijn werk soms letterlijk citeren. Maar ook Dick Ket en Floris Verster mogen we niet vergeten. Evenmin Jan Mankes en Anton Pieck in zijn vroege jaren.

Dat stillevens meer betekenen dan slechts enkele voorwerpen bij elkaar, gaan we zien in deze kunstvoorstelling.

Prijs is incl. koffie/thee

Dinsdag 22 november 2022
1 lezing van 2 uur aanvangstijd 19:30
Prijs: € 12,00
Dhr. H (Han) van Hagen

U dient zich vooraf in te schrijven !
Bij deze lezing kunt u voor meerdere personen tegelijk inschrijven door tijdens de inschrijving in de "Bestellijst" het "Aantal" te verhogen.

19:30 - 21:30
Locatie: Bibliotheek Hoogeveen lezingen (klik hier voor de adresgegevens)
H (Han) van Hagen
H (Han) van Hagen
Han van Hagen studeerde bij Dirk van Gelder aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, waar zijn aandacht vooral getrokken werd door de lithografie en het etsen. Na zijn studie woonde hij eerste in Nieuwkoop en vervolgens in het Drentse Zuidwolde. Daar richtte hij, samen met zijn vrouw, de keramiste Lia van Rhijn, aan de rand van het natuurgebied Takkenhoogte in het Reestdal, het Kunstcentrum Hofstede Duet op. Bij zijn kunsthistrorische lezingen behandelt Han het tijdsbestek en de stijl van de kunstwerken, en ook de persoonlijkheid en de inzet van de kunstenaars.