Algemeen
De taallessen worden klassikaal gegeven. Aan het eind van elke les krijgt u huiswerk mee. Thuis kunt u oefenen met de opgaven uit het werkboek en het opgegeven huiswerk. Bij de talen Spaans en Italiaans maakt de Volksuniversiteit, naast het klassikale lessysteem, gebruik van een digitaal systeem, genaamd Edmodo.

Huiswerk
Wij willen u erop wijzen dat, wanneer u de cursus goed wilt volgen, het nodig zal zijn om elke week een paar uur te besteden aan het door de docent opgegeven huiswerk.

Voor alle talencursussen geldt:
Let op of in uw geval de boeken door de docent worden aangeschaft.
Zo niet, bestel uw boeken pas nadat u bericht hebt ontvangen dat de cursus doorgaat!

Edmodo
Cursisten die Spaans volgen, kunnen zich bij dit digitale klaslokaal aansluiten. In deze omgeving kunt u contact onderhouden met uw medecursisten en docent, wetenswaardigheden over het land uitwisselen, samen verder uw taalvaardigheden oefenen, extra materiaal ontvangen en nog veel meer! Het is een afgeschermde omgeving, alleen toegankelijk voor u, de docent en de medecursisten.
De website van Edmodo is https://www.edmodo.com/

Informatieochtend
Het is het prettigst om op het juiste niveau in de taalcursus te stappen. Welke niveaus er zijn, vindt u hieronder. Uiteraard willen de docenten u graag adviseren en meer vertellen over de taalcursussen. Daarom is er een informatieochtend (Zie homepage van onze website). Ook in de cursusbeschrijving vindt u een link om uw niveau te bepalen.
We zien u graag!

Niveau's

Voor de talen gaan we uit van het standaard Europees ReferentieKader. Bij de cursustitel is aangegeven met welk ERK niveau de cursus overeenkomt. Zie de pagina ERK -Talen voor een beschrijving van de ERK niveaus.

De niveaus laten zich als volgt omschrijven:

Niveau 1
Aan de hand van dagelijkse onderwerpen raakt u bekend met de basisgrammatica en begint u met het aanleggen van een woordenschat. In de les maken we gebruik van het boek en aanvullend materiaal en uiteraard de interactie met de medecursisten om uw vaardigheden met de taal te oefenen.

Niveau 2
Iedereen die al kennis heeft gemaakt met de taal en graag meer wil leren is welkom bij de cursus Niveau 2. U kunt zich al aan een ander voorstellen, vertellen waar u vandaan komt en waar u naar toe gaat, een hotelkamer reserveren etc. Uw praktische kennis van de taal wordt deze cursus verder uitgebreid.

Niveau 3
De meest basale kennis van de taal heeft u al opgedaan, u laat zich niet ontmoedigen door de werkwoordvervoegingen en de mannelijke en vrouwelijke naamwoorden en u kunt zich in veel situaties al behoorlijk verstaanbaar maken. Bij Niveau 3 leert u nog meer grammatica, vergroot u uw woordenschat nog verder en oefent u nog meer in het spreken en schrijven.

Niveau 4
Inmiddels heeft u uitgebreide kennis van de taal en wordt het zaak uw kennis te consolideren, het geleerde steeds soepeler te gaan toepassen en ondertussen te blijven werken aan uitbreiding ervan. Want er valt nog veel te leren! Meer nog dan tijdens andere jaren besteden we in dit vierde jaar aandacht aan conversatie.

Conversatie
De nadruk ligt met name op het voeren van gesprekken, waarbij de taal zo vloeiend mogelijk gesproken wordt. Dat kunnen ad hoc gesprekken in kleine groepjes zijn over een bepaald onderwerp, boek- of filmbesprekingen of presentaties/spreekbeurten die van tevoren zijn voorbereid. Uit de gesprekken in de les komen de (grammaticale)  onderwerpen naar voren, waar op dat moment extra aandacht aan wordt geschonken.

Zakelijk
Waar bij de reguliere cursussen de nadruk ligt op de alledaagse dingen, gaat de zakelijke cursus vooral in op formele manieren van spreken en schrijven, waarbij ook aandacht is voor de wijze waarop het zakelijk verkeer in het buitenland verschilt van het Nederlandse zakenleven.