INSCHRIJVING

Kan ik me ook schriftelijk opgeven?
Ja dat kan. In het programmaboekje zit daarvoor een aanmeldingsformulier. Het programmaboekje is verkrijgbaar bij het secretariaat en o.a. ook in de bibliotheek in Hoogeveen en omringende plaatsen. Of u kunt het programmaboekje downloaden (linksonder op de startpagina van onze website) en dan de betreffende pagina afdrukken, invullen en opsturen.

Hoe is de betaling geregeld?
De betaling van het cursusgeld gebeurt bij voorkeur via een door u afgegeven eenmalige machtiging tot incasso. Die machtiging maakt deel uit  van de inschrijfprocedure en de aanmeldingskaart uit het programmaboekje. Het bedrag wordt pas afgeschreven als zeker is dat de cursus doorgaat.

Kan ik ook in termijnen betalen?
Dit kan (in twee termijnen), indien de normale cursusprijs minimaal het bedrag bedraagt dat gelijk is aan de cursusprijs van een talencursus van 20 lessen.

Mijn werkgever betaalt voor de cursus. Kunt u een factuur sturen?
Ja, dat kan. Geef in het veld “opmerkingen” op het inschrijfformulier aan dat u een factuur wilt hebben. Vermeld de bedrijfsnaam, de juiste contactpersoon/afdeling en het adres. U kunt deze gegevens ook in een e-mail sturen naar het secretariaat (email: administratie@vuhoogeveen.nl).

Ik heb ingeschreven, maar ik heb bericht gekregen  dat de cursus vol is. Kan ik nog meedoen?
Als u inschrijft op een cursus die volgeboekt is, informeren wij u per mail of telefoon en plaatsen wij u op de wachtlijst. Als er een plaats vrij komt, nemen wij contact op. Als er veel mensen op de wachtlijst staan, proberen wij een parallelcursus te organiseren.

Kan ik nog meedoen als een cursus al begonnen is?
Dat is niet uitgesloten, maar is afhankelijk van het oordeel van de docent. In ieder geval wordt bij later instromen geen korting op de cursusprijs gegeven.

Zijn in de cursusprijs alle kosten begrepen?
De cursusprijs omvat in het algemeen alleen het volgen van de lessen. Indien de docent extra materiaal beschikbaar stelt zoals b.v. syllabi of readers, staat bij de betreffende cursus duidelijk aangegeven of de kosten daarvan in de cursusprijs zijn begrepen of dat u de kosten daarvan zelf aan de docent betaalt.

CURSUSMATERIALEN

Kosten Cursusmateriaal
Cursusmateriaal is meestal bij de cursusprijs inbegrepen. Waar dat niet het geval is, worden de kosten bij de cursusbeschrijving vermeld.

Kan ik de cursusboeken bij de Volksuniversiteit kopen?
Nee, dat is niet mogelijk. De meeste studieboeken die staan aangegeven bij de desbetreffende cursus, kunt u online bestellen bijvoorbeeld via intertaal.nl. of rechtstreeks bij de boekhandel. Steeds geldt dat u de bewuste boeken pas moet bestellen als u van ons bericht heeft ontvangen dat de cursus doorgaat. Als bij de cursusinformatie staat dat de docent het cursusmateriaal regelt, kunt u wachten tot de eerste les.

DIVERSEN

Is de Volksuniversiteit een ‘echte’ universiteit zoals de Universiteit van Groningen?
Nee, de Volksuniversiteit is een stichting zonder winstoogmerk die non-formele volwasseneneducatie verzorgt. Er zijn geen formele examens en diploma’s

Zijn Volksuniversiteit docenten bevoegd?
Ja, alle (taal)docenten zijn bevoegd. De meesten werken ook voor andere instituten/scholen en hebben ruime onderwijservaring.

Ik wil stoppen met mijn cursus. Krijg ik (een deel van) mijn geld terug?
Nee, dat is niet mogelijk. Zie onze algemene voorwaarden.

Krijg ik een certificaat aan het eind van een cursus?
Op verzoek is het mogelijk een “certificaat van aanwezigheid” te krijgen. U dient minimaal 75% van de cursus te hebben bijgewoond.