Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: E310

Lezing Energietransitie

Lezing Energietransitie
Cursuscode: E310

(i.s.m. Bibliotheek Emmen)

Het dit onderwerp zullen we allemaal te maken krijgen. Dagelijks worden we hiermee geconfronteerd. Gebruik van de huidige fossiele brandstoffen leidt tot uitstoot van CO2, een belangrijk broeikasgas, de veroorzaker van de klimaatverandering. Overheidsorganen van hoog tot laag benadrukken dat overstap van fossiele naar niet-fossiele bronnen hoge prioriteit moet krijgen. Die overgang noemen we energietransitie. Onduidelijkheid over de stand van zaken leidt bij velen tot onzekerheid, Kennis over dit belangrijke onderwerp is daarbij de beste remedie, en deze lezing voorziet daarin.

  1. De noodzaak van energietransitie, de maatregelen die door overheden reeds zijn genomen en wat nog te verwachten is.
  2. De rol van burgerinitiatieven waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van burgers.In Noord-Nederland zijn al bijna 100 energiecoöperaties die o.a. groepen burgers ondersteunen bij het nemen van eigenmaatregelen en het opzetten van energieopwekprojecten en die lokale overheden adviseren.
  3. De mogelijkheden die inwoners zelf hebben, waaraan zou je kunnen denken, wat levert het op en wat kost het?
Donderdag 21 november 2019
1 lezing van 2 uur aanvangstijd 18:00
Prijs: ‚ā¨ 0,00
Dhr. H. (Henk) Bulder

U kunt zonder in te schrijven deze lezing bijwonen.

18:00 - 20:00
Locatie: Bibliotheek Emmen (klik hier voor de adresgegevens)
H. (Henk) Bulder
H. (Henk) Bulder
Voorzitter bij Stichting Duurzaam Milieu