Bestellijst

Geen bestellingen

Privacy

Per 25 mei 2018 gelden er nieuwe Europese regels ter bescherming van de privacy. Die regels gelden ook voor de Volksuniversiteit. Dat betekent onder andere dat wij een Privacyreglement hebben moeten vaststellen. Dat is intussen gebeurd. Klik hier om de complete tekst lezen.

Wat wordt er nou anders? Wat betekenen de veranderingen in de praktijk ?
Net als voorheen slaan wij van mensen die zich bij de Volksuniversiteit opgeven of hebben opgegeven voor een cursus, lezing of excursie persoonsgegevens op. Bij de inschrijving wordt gevraagd naar naam, adres, telefoonnummer en email-adres en een bankrekeningnummer.Deze gegevens worden opgeslagen in onze beveiligde administratie. Daarmee kunnen we cursisten informeren over het vervolg van hun inschrijving. Gaat de cursus door? Waar en wanneer wordt die precies die gegeven? Ook kunnen we daarmee een presentielijst maken voor de docent. Voor andere doeleinden mogen de gegevens niet worden gebruikt. Dat was nu zo en dat blijft zo. Van belang is hier nog te benadrukken dat wij op onze website geen gebruik maken van pixels van sociale media zoals bijv. Facebook; uw gegevens komen daar niet terecht.

Wat wel verandert is de veel strakker geregelde toegang tot de gegevens. Zo hebben bestuursleden voortaan alleen toegang tot de gegevens voor zover zij dat voor hun taak nodig hebben. Dat houdt bijvoorbeeld in dat de penningmeester en de administratie -als enige- toegang hebben tot het bankrekeningnummer van de inschrijvers, dit met het oog op de incasso van cursusgelden. Cursuscoördinatoren kunnen bij de cursussen zien hoe de stand van inschrijving is en wie zich hebben aangemeld. De webmaster en de systeembeheerder hebben zicht op het totale bestand.
De gegevens die u bij uw inschrijving bij de Volksuniversiteit achterlaat, worden beperkt bewaard. In de regel is dat niet langer dan twee jaar na het laatste contact.
Nieuw is ook dat u het recht heeft inzage te krijgen in de gegevens die wij van u hebben opgeslagen. Ook hebt u het recht eventuele correcties van de opslag te vragen of zelfs verwijdering van uw gegevens.
Als u nog vragen heeft over dit onderwerp, stelt u ze gerust. Het beste is dat te doen via de email: info@vuhoogeveen.nl