De Stichting Volksuniversiteit Hoogeveen is één van de Volksuniversiteiten in Nederland. Zij heeft een kwaliteitskeurmerk.
Haar uitgangspunt is om zonder winstoogmerk een goede kwaliteit onderwijs te leveren tegen een zo laag mogelijke prijs.

Voor wie bestemd?
De Volksuniversiteit wil iedereen de gelegenheid bieden zich te ontwikkelen op alle mogelijke terreinen van cultuur, kunst, wetenschap, natuur en vrije tijd. De Volksuniversiteit Hoogeveen streeft dit doel al meer dan 35 jaar met succes na.
Het motto hierbij is:

SAMEN LEREN IS LEUK!
Kortom, de Volksuniversiteit is er voor iedereen, ook voor u!